Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Uit Milpedia
(Doorverwezen vanaf AIVD)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is de veiligheidsdienst van Nederland. Voor 29 mei 2002 heette de AIVD de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Deze dienst is in 1949 opgericht. Vanaf eind 2007 is de AIVD gehuisvest in Zoetermeer.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) moet de AIVD opereren en heeft ze vier wettelijke taken:

  1. Het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;
  2. het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);
  3. het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
  4. het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties]] en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen.

De vierde taak is een nieuwe taak ten opzichte van de voormalige BVD. Deze inlichtingentaak maakt van de dienst een gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst, wat een naamswijziging noodzakelijk maakte.

Dossiers

Als iemand vermoedt dat de AIVD een dossier over hem/haar heeft, kan hij/zij dit dossier inzien. De AIVD mag echter geen informatie verstrekken die jonger is dan vijf jaar of informatie die nog relevant is of kan zijn voor lopend onderzoek.

Toezicht door het Parlement

Het Nederlandse Parlement houdt toezicht op de AIVD met de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel "Commissie Stiekem" genoemd. Van deze commissie kunnen alleen fractievoorzitters lid worden en geheimhouding is verplicht. Om deze reden zijn de fractievoorzitters van de Socialistische Partij niet lid van deze commissie.

Zie ook

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Externe linkDit artikel valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie