Milpedia:Copyright

Uit Milpedia
(Doorverwezen vanaf Copyright)
Ga naar: navigatie, zoeken

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op Milpedia is door het auteursrecht beschermd. Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Een uitzondering geldt voor de artikelen die vallen onder de GNU FDL. Wanneer de GNU FDL van toepassing is wordt dit uitdrukkelijk aangegeven door middel van onderstaande tekst. In alle andere gevallen geldt steeds het auteursrecht.

Manier van hoe de GNU FDL wordt aangegeven:

Dit artikel valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie