Honderd Dagen

Uit Milpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Honderd Dagen, in de Franse geschiedenis de periode van 20 mrt. - 22 juni 1815, vanaf Napoleons terugkeer in Parijs tot aan zijn tweede (en laatste) abdicatie. Berichten over heersende onvrede met het reactionaire bewind van Lodewijk XVIII en verdeeldheid tussen de bondgenoten deden de naar Elba verbannen voormalige keizer besluiten een poging te wagen opnieuw een greep naar de macht te doen. Met een kleine schare volgelingen landde hij op 1 mrt. 1815 bij Cannes. Maarschalk Ney en anderen liepen naar hem over en Napoleon werd jubelend Parijs binnengehaald. Lodewijk XVIII vluchtte naar Gent (20 mrt.). Napoleon trok 12 juni de Zuidelijke Nederlanden binnen, versloeg de Pruisen op 16 juni bij Ligny, maar moest op 18 juni definitief buigen voor een Pruisisch-Engelse strijdmacht bij Waterloo (vandaar de uitdrukking: Napoleon vond zijn Waterloo te Waterloo). Zijn aanhangers verlieten hem even snel als ze zich bij hem aangesloten hadden, Napoleon deed in Parijs afstand en werd naar St. Helena verbannen.