Met ingang van 30 januari 2018 sloot Milpedia de deuren.

Graag danken wij al diegenen die aan het project hebben bijgedragen. Een speciale dank gaat uit naar dhr. Wvanrosm.

Bedankt allen voor de jarenlange inzet!