Verenigde Naties

Uit Milpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Vlag van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties (VN) is een internationale organisatie die op 24 oktober 1945 werd opgericht. Op dat moment waren er 51 landen die lid werden. Ze wilden zich inzetten voor de vrede door internationale samenwerking en collectieve veiligheid. Nu zijn bijna alle landen van de wereld (191) lid van de UNO.

De Verenigde Naties heeft vier doelstellingen:

 • de bevordering van de internationale vrede en veiligheid.
 • de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties.
 • samenwerking bij het oplossen van internationale problemen.
 • het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Ontstaan van de VN

Na de Tweede Wereldoorlog was men er van overtuigd dat er een middel moest worden gevonden om de vrede tussen de naties te bewaren. Het kostte veel jaren vooraleer de Verenigde Naties in werking kon treden.

De belangrijkste feiten waren:

 • Franklin D. Roosevelt, president van de Verenigde Staten en Winston Churchill, eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, maakten in het geheim een ontwerp voor een wereld zonder oorlogen. Op 14 augustus 1941 kondigden ze een vredesplan aan onder de naam "Atlantisch Handvest".
 • Op 1 januari 1942 vergaderden in Washington DC de vertegenwoordigers van 26 landen die de "Verklaring van de Verenigde Naties" ondertekenden. Ze verbonden zich ertoe de oorlog te winnen en het Atlantisch Handvest te erkennen.
 • In oktober 1943 ontmoetten de vertegenwoordigers van China, de Sovjetunie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten elkaar in Moskou. Ze waren akkoord om een organisatie van naties op te richten om de vrede te bewaren onder de naam "Verklaring van Moskou".
 • Tijdens de zomer en herfst van 1944 werden op een conferentie in Washington DC de eerste beslissende plannen voor een internationale organisatie ontworpen.
 • In februari 1945 had in de Sovjetunie een ontmoeting plaats van de leiders van de drie toonaangevende geallieerde landen. Ze kwamen er tot een akkoord over de manier van stemmen die in de Veiligheidsraad zou toegepast worden. Ze beslisten ook dat een conferentie van verenigde naties in San Francisco zou plaatsvinden.
 • Van 25 april tot en met 26 juni 1945 namen vertegenwoordigers van 50 landen deel aan de Conferentie van San Francisco. Ze ontwierpen het "Handvest" van de Verenigde Naties en de rechtsregels van het hernieuwde Internationaal Gerechtshof.

Op 24 oktober 1945 kwamen de Verenigde Naties officieel tot leven. Daarom wordt ook elk jaar op 24 oktober de "Dag van de Verenigde Naties" gevierd.

Hoofdzetel

Op de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering in Londen, werd het besluit genomen dat de permanente hoofdzetel van de Organisatie in de Verenigde Staten zou worden gevestigd. In december 1946 stelde John D. Rockefeller Jr. een bedrag van acht miljoen dollar ter beschikking voor de aankoop van een stuk grond langs de East River in New York City. De stad New York zorgde voor de rest van het grondgebied en stond in voor vele verbeteringen.

De hoofdzetel van de VN bestaat uit vier gebouwen:

 • Het koepelvormig gebouw van de Algemene Vergadering.
 • Het Secretariaatsgebouw met zijn 39 in glas en marmer opgetrokken verdiepingen.
 • Het rechthoekige en laaggehouden Conferentiegebouw langs de rivier.
 • De Dag Hammarskjöld-Bibliotheek in de zuidwestelijk uithoek.

Hoewel de VN Hoofdzetel in New York City is gevestigd, worden het grondgebied en de gebouwen als een internationale zone erkend. Dit betekent dat de VN een eigen vlag, een eigen veiligheidsdienst, een eigen postdienst en zelfs eigen postzegels heeft.

Hoofdorganen

De Verenigde Naties omvat 6 hoofdorganen. Vijf daarvan zijn gevestigd in het hoofdkwartier van de VN in New York. Met name:

 • de Algemene Vergadering
 • de Veiligheidsraad
 • de Economische en Sociale Raad
 • de Trustschapsraad
 • het Secretariaat

Het zesde hoofdorgaan, het Internationaal Gerechtshof, bevindt zich in Den Haag.Dit artikel valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie